5 תשובות
תעיין בשולחן ערוך אורח חיים סימן תקנא סעיף יז.

למיטב ידיעתי, עדיף שלא ללבוש בגד בפעם הראשונה בימי בין המצרים אבל אם זה בגד שלא אומרים עליו שהחיינו אתה יכול.
הרב עובדיה פוסק ש"בשבתות שבתוך ימי בין המצרים מותר לברך שהחיינו על פרי חדש או על בגד חדש. ומכל מקום לאחר ראש חודש אב, נכון להחמיר שלא לברך שהחיינו על בגד חדש אפילו בשבת"
הפוך, יצא פסק הלכה חדש מהרבה בונדלטאכן מפלסטין הכבושה לפיו כבודו מתיר להזמין בגדים מאסוס (לרבות קניה בעזרת קופוני הנחה) ויתרה מכך פסק ההלכה מתיר ללבוש את החולצה וגם לשים אננס על פיצה (כמובן אם האננס עבר את מבחן כשרות הבגדץדץדץ). חנוכה שמח!
לכולי עלמא אין איסור בדבר. שורש המנהג להימנע מלברך שהחיינו בשלושת השבועות הוא בחסידי אשכנז גם הם היו מברכים אם הזדמן להם פרי חדש בשבת, (ספר חסידים סי' תתמ), נהגו כך משום אבלות או משום שאי אפשר לברך על שהגיענו לזמן של פורענות. כתבו הפוסקים שראוי לנהוג כך וכן המנהג. הגרא כתב שזו חומרה יתרה. הקיצור נראה שללבוש את הבגדים בשבת יהיה פתרון טוב.
שואל השאלה:
ללבוש בשבת, ימי חול מותר אחרי שבת?
כן, הרי המנהג הוא לא לברך שהחיינו ומתוקף כך נמנעים מלבישת בגדים חדשים שמצריכים ברכה. אין בעיה בלבישה עצמה.