8 תשובות
יופי-7
אופי-6
מ 1-10?
יופי- 0
אופי- 0
יופי 6-7
אופי 8
יופי-6
אופי-8/9
יופי 4 אופי 6
מרגישה פח אשפה
בכנות, אופי 10
יופי 1
יופי 5(?)
אופי-8
אופי 8
יופי 6
אנונימית