3 תשובות
מימז כפרה( רק באנגלית, אבל שקוראים את זה זה כאילו בעברית)
אנונימית
תפתח משתמש ברדיט ותעשה שם מימז, כל העמודים באינסטגרם זה סתם נורמיס שגונבים מרדיט