2 תשובות
בנק ישראל כמובן
485
הכסף שלנו לבנקים ,לכל סניף
וקופת המדינה די בטוחה שתיאורטי