6 תשובות
אומר את האמת לרוב.
זה פרדוקס, לא תמצאי לזה תשובה.
פרדוקס
משקר כי באותו רגע הוא אמר אמת (אם זה ביחס לפרדוקס לפחות)
אם זה לא ביחס לפרדוקס אלא ביחס למישהו שבאמת אמר את זה אז כנראה הוא לא התכוון לזה שכל דבר ודבר שהוא אומר זה שקר אלא שהוא מרגיש הוא חי במסכה כזו ועדיף לשאול אותו באיזה נקודות הוא מרגיש את זה כדי להתחיל להוריד את המסכות.
הפרדוקס הוא בכך שאדם שקרן לא יכול להעיד על עצמו שהוא שקרן. הגדרת השקרן לצורך הפרדוקס הוא אדם שתמיד משקר, ולא אומר אמת אף פעם, ולכן הוא לא יכול להגיד משפט נכון שמעיד על עצמו כשקרן. אבל את העלית דוגמה ספציפית, בין אם מציאותית או תאורטית, ובה מצוין שאדם כבר אמר את המשפט הזה, ולכן הוא אינו שקרן על פי ההגדרה. אבל הוא גם לא אומר את האמת, כי קבענו שלא ניתן לומר משפט כזה אם הוא נכון. אז האדם שאמר את המשפט שיקר במשפט עצמו, אבל זה גם לא אומר שהוא תמיד יאמר את האמת. הוא פשוט לא יכול להיקרא שקרן או דובר אמת, זה הכל.
פרדוקס