תשובה אחת
כעיקרון כן, אתה צריך לדבר עם הקצין שלך ולשאול אם הוא מחתים אותך על ימי חופש או בכלל, לגשת לגורם השלישות בבסיס ולהבין ממנו.