9 תשובות
לא חשבתי, אלא תרתי משמע דיברתי.
דיברתי ומדברת גם עכשיו
כן זה קרה לי עם שכנה
כן קרה לי כבר כמה פעמים
לא, אינמצב
כן, וגם ידעתי
כן, יכול להיות שזה קרה ואני לא יודע.
קרה לי פעמיים ושניהן היו הכוונה