תשובה אחת
כתוב בהלכה מספר דברים שגורמים למחשבות של פחד
כמו לא ליטול ידיים אחרי גזירת ציפורניים ועוד ...
יכול לדבר איתי וננסה להבין איזה מהדברים גורמים לך
בהצלחה