6 תשובות
טיפי, אין אותה כיום.
טיפי נראלי
טיפי העוזרת הוירטואלית
טיפי?
הוציאו אותה
טיפי.
היא איננה כיום, במערכת הסירה אותה בשל חוסר רלוונטיותה.