4 תשובות
כן
זה אמור לרדת
אני חושבת שזה מאוד תלוי בבד
לרוב זה יורד ואם לא אפשר לשים קליה
אני חושבת שזה ירד בכביסה