3 תשובות
אוי ,לא אם נפרדתם יש סיבה
לא חוזרים אל האקס רק במקרים חריגים