2 תשובות
חכי עד שזה נרגע ואז תלכי לדעתי
תתקלחי ולכי