תשובה אחת
אכן אפשר לצבוע את השיער לאחר החינה.
אך אל תשכחי ליידע את הספר או הספרית שצבעת את שיערך בחינה
לפני שהיא או הוא צובעים לך.