11 תשובות
אשכנזים
מה זאת אומרת לאיזה עדה אני נמשכת?
זה לא משנה לי
מזרחים
לאשכרה מי שאני אוהבת ולא לפי עדות
לא משנה לי.
לא כל כך משנה לי אבל הייתי מעדיפה מרוקאים
אני לא נמשכת לפי עדה
לגברים ממוצא מזרחי
לא נמשכתעל פי עדה
כל כך לאשכנזים.