תשובה אחת
כן עם באנג מבקבוק אתה מרגיש כמו איזה נרקומן מסכן ומלוכלך ועם זכוכית אתה מרגיש את הפאסון מבעבע לך לתוך הריאות