3 תשובות
הם העדיפו עקיף
העדיפו עקיף
הם העדיפו עקיף, כדי שלא יצטרכו להתעסק בעינייני בפנים בארץ