3 תשובות
זה קורה להרבה
מחזור לא סדיר . זה קורה
זה קןרה הרבה מלזור אף פעם לא רציף בשנים הראשונות