2 תשובות
יש דוגמא?
Unfold, אני חושבת שזה מה שהתכוונת?