17 תשובות
40. בנביא שלח וחנג
80, צרפתית.
0 ובהכל חוץ מנראה לי 3-4 מקצועות
56 בפיזיקה
70 ביולוגיה
אנונימי
78 ביולוגיה
75 , אנגלית :(
40
היסטוריה
~תירו בי~
75 מתמטיקה
55 בתנך
40 תנך
נכשל במתמטיקה נראה לי 40
83בלשון
72 פיזיקה
86 פיזיקה
87 מתמטיקה
אנונימית
89 עברית