16 תשובות
יב :(
יב, בהצלחה בצבא!
יב.
יא
יב סוף סוף
ט
י'. תהני מהחופש לפני.
י'א.
הצילו.