6 תשובות
דבורים
דבורים
דבורות
דבורות מה יש לכם
אנונימית
דבורים יש גם דבורות
דבורה זה נקבה
דבור זכר
דבורים זכר
דבורות נקבות