2 תשובות
כמה את רוצה להוריד?
שואל השאלה:
בשבועיים האלה לפחות 4
אבל בכללי 15
אנונימית