5 תשובות
נראה לי שכן
כן
רשתות לא, רק אם אלו חניות פרטיות
בטח שיש
כל חנות כמעט