3 תשובות
הבדיקות האלו מאד לא אמינות. בקשי מהרופא שלך (אפשר גם בטלפון, אפשר גם דרך רופא המשפחה) הפנייה לביצוע בדיקת דם להיריון.
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס
התוצאות שלך מראות עד כמה הן לא אמינות....
לעיתים יש הריון והבדיקה לא קולטת אותו בתחילתו, מה שבבדיקות דם כבר אפשר
אכן לראות.
גשי לרופא לבצע בדיקות.
מה שכבר ענו לך ונקווה למזל טוב
בברכה רפאל.
רפאל אלמקיאס מומחה סטיפס