7 תשובות
לא מה הסיכויים
באמת ?
כע לפי מה שאני יודע ^
לא
מה
לה באמת?
לא שמעתי על זה