5 תשובות
קוראים לזה
או זה או זה
או זה או זה
זה השם של המשחק
שואל השאלה:
אני לא מוצאת
יכול להיות שאין משחק כזה או שזה לא נתמך במכשיר שלך