4 תשובות
על מה התאוריה? נשמע מוכר.
שואל השאלה:
זה משהו יחסית גדול, משהו שנבנה במהלך ההיסטוריה.
אה, זה על זה שאמנים הם מעונים ועצובים?
שואל השאלה:
בעיקרון כן זה נבנה על אנטומיה יותר מורכבת