6 תשובות
יפים?
מה טוב ויפה בהיקי?
שואל השאלה:
כאילו שזה לא יראה מוזר
שואל השאלה:
אני שואלת את זה בשביל ידיד שלי..
כתף?
שואל השאלה:
איך זה בחזה למעלה למעלה (בין הצוואר לחזה)