6 תשובות
Icarly?
שואל השאלה:
לא
שואל השאלה:
היא בלונדינית
שביט ונטורה?
שואל השאלה:
לא היא באנגלית
Life Unexpected