תשובה אחת
מקבלים את זה על כל שנה החל מהשנה *השניה*. פעם בשנה כן.