6 תשובות
עד עצם היום הזה.
עד עצם היום הזה
עד עצם היום הזה ברור
עד עצם היום הזה
עד עצם היום הזה
וואנס ברורר