6 תשובות
אסור להיות זה חג
מותר שיוצאת שבת
אסור, החג נכנס לפני שמוציאים שבת..
כאילו נכנס החג לפני שיוצאת שבת
כן, החג ממשיך ישר מסוף השבת.
אה נכון זה חג... אז כנראה שלא