תשובה אחת
כן זה בסדר . אם היא קצת ישנה וכל זה אז עדיף שלא תכבסי