5 תשובות
יש
שואל השאלה:
ויודעים בערך מתי?
שואל השאלה:
מה מתי? לא חושבת שיצא כבר