2 תשובות
דימוי גוף נמוך (?)
כנראה ביטחון עצמי נמוך ,כדאי לך לטפל בזה .