3 תשובות
אזרחים
אם אני לא טועה זה תלוי במדינה כי נראה לי שתושבי קבע במדינת ישראל נהנים מזכויות סוציאליות כאלו ואחרות.
זכויות חברתיות לרוב נכללות בזכויות האזרחיות.