4 תשובות
אל תתן לזה לחלוף / לעבור לידך
במשמעות של "אל תפספס את זה"
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס
כמו אל תוותר או אל תפספס
* אל תיתן לו לעבור אותך
* אל תפספס או אל תוותר