3 תשובות
השלום
השלום
זאת שבתוך הקניון
באותו הנושא: