5 תשובות
תשתי קולה עם לימון
ותצאי לבחוץ לנשום אוויר
תשתי סודה עם לימון ותישמע נשימות עמוקות עדיף במקום פתוח, בעיקר לנוח הרבה ולא להפעיל את הגוף בצורה מופרזת
לימון