7 תשובות
שישה
שישה
שישה מכוני מחקר.
שואל השאלה:
בטקסט מספר שתיים או שניים?
אנונימית
שואל השאלה:
וארבע שיטות או ארבעה שיטות?
אנונימית
טקסט מספר שתיים.
ארבע שיטות.