4 תשובות
קלאסית, לדעתי
קלאסית
קלאסית יותר קל ועולה משמעותית פחות
קלאסית לגמרי
טוב גם לחיזוק האצבעות