3 תשובות
בסבירות גבוהה שכן.
לא הבנתיי
אין בחירות חוזרות?