3 תשובות
אין היום, יש במוצאש ראשון לפעמים ורביעי
ראשון שבת ורביעי
שבת ורביעי ולפעמים בראשון