תשובה אחת
אוליי נכנס לתוך המנוע מיים ?
באותו הנושא: