7 תשובות
אמא שלי
סליבי ז'אן
יונה וולך, מאריה קארי, ענבל פרלמוטר...
Daddy
בן אדם זאת אני כי חצי מאבא חצי מאמא
אבל הכי הכי זה לא בן אדם זה מוזיקה;)
מיטל בונשק ושרה טנקמן שמנהלות את "קרן בריאה"