2 תשובות
כל זווית אפשר לחצות- במשולש יש 3 זווית כלומר יכולים להיות 3 חוציי זווית
חוצה זווית משמע קו שעובר בדיוק באמצע זווית,
נגיד בריבוע אם את עושה קו אלכסוני אותו הקו יהיה חוצה 2 זוויות
במשולש 3 זוויות- במשולש יש 3 חוצי זווית