11 תשובות
לא כי אם היא תתפוס את זה, זה לא יהיה נעים
אגיד שלא הכנתי
שהכנתי
אנונימית
שלא הכנתי
תלוי במורה ועם הוא בודק או לא.
רוב הפעמים אני פשוט אומר שאני כאן בהקראצ שמות ולא מזכיר את השיעורים.
לרוב אומר שכן, ופשוט אשלים תוך כדי
אבל תלוי מי
אגיד שלא הכנתי שונאת לצאת שקרנית
פעם שלא הכנתי אמרתי שהכנתי ואז היא תפסה אותי ובמקום אי הכנת שב היא רשמה לי גם אי הכנת שב וגם הפרעה על זה ששיקרתי למדתי את הלקח, לא לשקר וזהו
תלוי במורה
יש מורות שלא בודקות, יש אחת שבודקת אבל אם פעם או פעמיים במחצית לא מכינים היא לא רושמת, ויש אחת שמבקשת באופן רנדומלי מילדים להקריא את השיעורים, אז יש סיכון בלהגיד לה, אבל מי שאומר לה שהוא לא הכין מקבל עבודה, אז אין ברירה אלא להכין