9 תשובות
אני אגיד אותך למורה
הכי עבריין בארץ
אותך לאמא
ברור שלא זה הרי שיעןר לא חשןב
^ברןר*
ברור מה זה
לא
לא
כולם עושים את זה
אנונימית
אני אקרא למנאייק