3 תשובות
אני לא חושבת שאפשר
בסטיפס אי אפשר.
שואל השאלה:
אי אפשר למצוא את הבן אדם?