8 תשובות
מה זאת אומרת "בעיות"
כלומר?
למה הכוונה
שואל השאלה:
כל מיני מה שאתם יודעים
שואל השאלה:
כמו שילדים עושים להורים
אני מניחה שאפשר לעשות
כן אפשר
כן ברור